Nasza działalność

 

Szanowni Państwo,
Rozwój technologiczny w ciągu ostatnich lat był fundamentem powstania nowych metod nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej w medycynie. Jednocześnie, szybko zmieniająca się wiedza radiologiczna staje się coraz trudniejsza do śledzenia przez lekarza praktyka, badacza i naukowca. Najnowsze metody obrazowania mogą zostać szybko wdrożone w diagnostyce medycznej jeśli współistnieje wizja, pasja, wiedza oraz doświadczenie w połączeniu z możliwościami aparaturowymi i inwestycjami w działalność naukową. Takie warunki spełnia SCANiX sp. z o.o., Centrum Diagnostyki Obrazowej.

Misją naszej firmy jest:  „Diagnostyka dla życia”. Wypływa z niej wielkie zobowiązanie względem każdego pacjenta: chcemy, aby wykonywane przez nas badania diagnostyczne przełożyły się na właściwe rozpoznanie i wybór optymalnego procesu terapeutycznego. Dążymy do ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych świadczeń. Wysoko wykwalifikowany personel oraz posiadana najnowocześniejsza aparatura diagnostyczna pozwalają na wykonywanie usług najwyższej jakości zarówno w praktyce klinicznej, jak i badaniach naukowych.

Nasza firma skupia w swojej strukturze kilkudziesięciu lekarzy, specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej oraz lekarzy innych specjalizacji takich jak: choroby wewnętrzne, farmakologia kliniczna oraz neurologia. Nasi lekarze posiadają wieloletnie doświadczenie kliniczno-badawcze. Poza współpracą naukową z jednostkami akademickimi i niepublicznymi w kraju i zagranicą, drugą częścią działalności jest udział naszych badaczy w przeszło 48-ciu grantach badawczych i badaniach klinicznych dla sektora farmaceutycznego, we współpracy z największymi koncernami medycznymi oraz firmami monitorującymi, m.in.: AstraZeneca, Abbott Laboratories, Actelion, Amgen, Bayer, Biogen, Bracco, GlaxoSmithKline, Roche, Teva, IONIS oraz firmami monitorującymi takimi jak ICON, PPD, Quintiles, PRA, Parexel, Medpace i KCR. Ze swojej strony zapewniamy wysoką jakość badań i rzetelność naukową jako ośrodek badawczy z ugruntowaną pozycją na Śląsku. Posiadamy niezbędne wyposażenie do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i badań klinicznych.

Zespół posiada aktualne certyfikaty ICH-GCP oraz IATA. Duże doświadczenie oparte jest na znacznym dorobku naukowym pracowników. Nasi lekarze są współautorami licznych publikacji naukowych publikowanych w najznamienitszych czasopismach naukowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.


Nasz zespół

Kierownik Działu Naukowego

dr n. med. Marcin Basiak

Lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista farmakologii klinicznej, specjalista kardiologii; od 2013 roku kierownik Działu Naukowego SCANiX Medical Imaging, Centrum Diagnostyki Obrazowej;  specjalista ds. zarządzania placówkami ochrony zdrowia, współtwórca kilku ośrodków badań klinicznych.

Urodzony w Skarżysku-Kamiennej. Tu ukończył szkołę podstawową, szkołę muzyczną I stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące. Szkołę Muzyczną II stopnia ukończył  w Radomiu. Następnie studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Tytuł i dyplom lekarza  zdobył w 2005 roku, w 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny. W 2012 roku uzyskał specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, w 2015 roku uzyskał z wyróżnieniem specjalizację z zakresu farmakologii klinicznej. W 2019 roku uzyskał specjalizację z zakresu kardiologii.

Wykładowca akademicki, lekarz klinicysta. Od początku swojej działalności zawodowej pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (jako asystent, starszy asystent oraz adiunkt). W latach 2005-2010 kierownik Działu Badań Naukowych i specjalista ds. Badań Naukowych w HELIMED Diagnostic Imaging, Śląskim Centrum Diagnostyki Obrazowej w Katowicach.

Działalność naukowo-badawcza obejmuje metodologię i projektowanie badań naukowych, szeroko rozumianą farmakologię kliniczną, ze szczególnym uwzględnieniem farmakoterapii chorób układu sercowo-naczyniowego, bezpieczeństwo i farmakokinetykę radiologicznych środków kontrastowych oraz diagnostykę obrazową serca – a w szczególności techniki nieinwazyjne, takie jak rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa oraz echokardiografia. Jako jeden z pierwszych w Polsce wykonywał badania rezonansu magnetycznego serca z oceną żywotności.

Posiada certyfikaty światowych, europejskich oraz polskich towarzystw naukowych z zakresu zaawansowanych technik obrazowania serca. Główny badacz i współbadacz wielu badań klinicznych II, III i IV fazy.

Jest współautorem 2 grantów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, autorem 61 publikacji i 3 sprawozdań oraz 52 wystąpień zjazdowych (w tym 36 o zasięgu międzynarodowym) opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Współredaktor polskiego wydania podręcznika „Rezonans magnetyczny serca i naczyń krwionośnych”. Współautor 4 rozdziałów w podręcznikach medycznych i książkach z zakresu chorób wewnętrznych, farmakologii klinicznej i hipertensjologii. Recenzent wielu międzynarodowych czasopism medycznych.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

 • Europejskie Towarzystwo Radiologiczne (ESR/ECR),
 • Radiologiczne Towarzystwo Ameryki Północnej (RSNA),
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) – członek grupy roboczej WG 26 Working Group on Cardiovascular Magnetic Resonance,
 • The European Atherosclerosis Society (EAS),
 • International Atherosclerosis Society (IAS),
 • The Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR),
 • European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology (ESMRMB),
 • Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (PLTR) – członek-założyciel sekcji radiologii sercowo-naczyniowej,
 • Stowarzyszenie na rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl),
 • Polskie Towarzystwo Lipidologiczne,
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

Certyfikaty

 

Akredytacja ośrodków ewaluacyjnych:

 • NeuroRx, Montreal, Kanada
 • MS MRI Evaluation Centre Basel, Szwajcaria
 • MedQIA, Los Angeles, USA
 • BioClinica/Clario, Princeton, USA
 • ICON Medical Imaging, Dublin, Irlandia.

Certyfikaty GCP (Good Clinical Practice)
Certyfikaty IATA (The International Air Transport Association)


Kontakt

 

dr n. med. Marcin Basiak
email: marcin.basiak@scanix.pl

SCANiX Sp. z o.o.
40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
tel. +48 32 205 90 03
www.scanix.pl

Formularz

  Formularz kontaktowy dla Pacjenta

  Wypełnij formualrz i poczekaj na kontakt od nas

  Allianz
  ENEL-MED
  INTER
  INTERMED
  Polmed
  PZU
  Medicover